Een interactief leertraject aan de hand van filmfragmenten en verhalen ten behoeve van
community-based blended learning voor organisatieontwikkeling en management development

Movie Learning

Het Grote Waarom?

Er voltrekken zich grote veranderingen in de maatschappij. Oude zekerheden verdwijnen, het ik-tijdperk loopt ten einde en via de sociale media nemen betekenisverlening, zelfsturing en interactiviteit een centrale plaats in. Dit betekent dat organisatieverandering en leiderschapsontwikkeling niet langer meer top-down ontworpen kunnen worden, maar veel meer worden opgebouwd vanuit de gemeenschap van betrokkenen. Kernwoorden voor het komende decennium zijn enabling- en waardegedreven leiderschap. Hierbij horen het faciliteren en ondersteunen van gemeenschappen van gemotiveerde mensen die de verantwoordelijkheid voor een organisatieontwikkeling mee dragen en die (inter)actief vorm geven aan hun eigen ontwikkeling. Zowel het eigentijdse werken als het eigentijdse leren vragen om ondersteuning van platformen boven van tevoren ontworpen vaste programma's. Leidinggevenden en medewerkers willen hun perspectief kenbaar maken en uitwisselen. Het wordt immers steeds duidelijker dat voor de complexe veranderingen waar we nu dagelijks voor staan, de groeps-intelligentie effectiever is dan die van welke individuele leider dan ook.

Het Grote Hoe?

De komende jaren staan in het teken van de narratieve psychologie: wat zijn de verhalen van vroeger, welke verhalen willen we over de toekomst vertellen? Hoe kunnen we met elkaar in dialoog deze toekomst vertellend en luisterend in beeld brengen? Juist door de toegenomen mondigheid en het einde van de oude consumptieve cultuur zullen leden van de werkgemeenschap hun inspanningen willen laten wortelen in een beleving van zinvol bijdragen. Dit alles vraagt om een aanpak die:

 • Aandacht heeft voor verhalen, van vroeger, van nu en de toekomst. Een aanpak die dus verhalen kan inwinnen, meerdere perspectieven naast elkaar kan laten bestaan en deze kan structureren en verdiepen.

 • De betrokkenheid vergroot door niet alleen het intellect, maar ook het gevoel en de wil aan te spreken. Een aanpak die dus via inspirerende beelden een richting kan aangeven van een gewenste toekomst, geworteld in een duurzame, deugdzame leiderschapshouding.

 • Effectief de collectieve intelligentie en betrokkenheid faciliteert en benut. Bijvoorbeeld door rapid prototyping: het kleinschalig testen en in beeld brengen van nieuwe gedragingen en samenwerkingsvormen.

  Het Grote Wat?

  MovieLearning is een nieuwe, narratieve en beeldende manier van opleiden om sociale en visionaire vaardigheden te versterken bij alle soorten leiders. MovieLearning is community-based en maakt gebruik van blended learning: het leerproces spreekt alle zintuigen en cognitieve faculteiten aan en verstevigt daarmee de integratie van de rechter en linker hersenhelft. De basis van de aanpak is een uitgebreide, interactieve website waarmee u aan de hand van vele filmfragmenten alle aspecten van leiderschap, samenwerken en andere specifieke vaardigheden kunt aanleren. Maar het is ook een nieuwe manier van werken, delen en leren. De aanpak wordt ondersteund door het bouwen van communities, intervisiegroepen, coaching, action learning en meer klassieke trainingssessies.

  "Leadership is the art of getting someone else to do something you want done because he wants to do it."
  - Dwight D. Eisenhower

  Leertraject

  MovieLearning is een nieuwe, narratieve en beeldende manier van opleiden om sociale en visionaire vaardigheden te versterken bij alle soorten leiders. MovieLearning is community-based en maakt gebruik van blended learning: het leerproces spreekt alle zintuigen en cognitieve faculteiten aan en verstevigt daarmee de integratie van de rechter en linker hersenhelft. De basis van de aanpak is een uitgebreide, interactieve website waarmee u aan de hand van vele filmfragmenten alle aspecten van leiderschap, samenwerken en andere specifieke vaardigheden kunt aanleren. Maar het is ook een nieuwe manier van werken, delen en leren. De aanpak wordt ondersteund door het bouwen van communities, intervisiegroepen, coaching, action learning en meer klassieke trainingssessies.

  "Medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits and necessary to sustain life.
  But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for."
  - Dead Poets Society

  Website

  "Refuse your own success, refuse to repeat yourself, then you will live life on the tightrope."
  - Philippe Petit from Man on Wire

  Double Healix

  Gestructureerde Flexibiliteit

  De fragmenten binnen MovieLearning zijn geordend op basis van het Double Healix model. Dit is gebaseerd op de twaalf fasen van de Reis van de Held van Joseph Campbell. Het model is letterlijk en figuurlijk all-round. Het beschrijft een cyclisch proces van de persoonlijkheidsontwikkeling en is cross-cultureel verankerd. Dit heeft als voordeel dat het over de hele wereld herkend kan worden en gebaseerd is op universele kwaliteiten als vertrouwen en flexibiliteit, daadkracht en verantwoordelijkheid, gezondheid en harmonie, leer- en speelvermogen, behoedzaamheid en resultaatgerichtheid, passie en expressiviteit, (zelf)controle en esthetiek, samenwerken en luisteren, analyse en inzicht, visie, idealen en focus, integriteit en moraliteit, compassie en dienstbaarheid. Deze waarden zijn de basis voor de indeling van de fragmenten en gecombineerd met honderden andere kernwoorden kan elk fragment zo via de zoekmachine teruggevonden worden, direct vergezeld van vergelijkbare fragmenten. Het Double Healix model fungeert door het goed gestructureerde en universele karakter ook als een metamodel voor andere theorieën. Zo kan de aanpak van bijvoorbeeld Stephen Covey, Otto Scharmer, Jim Collins, Robert Quinn of Fons Trompenaars overzichtelijk binnen de Double Healix cycli worden geplaatst.

  Cycli, Spanningsvelden en Niveaus

  Het Double Healix model (zoals beschreven in het boek Het Wiel Opnieuw Uitvinden door Manfred van Doorn) kent naast de twaalf fasen van de cyclische reis van de held(in) ook zes spanningsvelden. Deze vormen de basis voor het omgaan met dilemma’s en paradoxen: vrijlatend sturen (chaos-orde), autonoom samenwerken (oorzaak-gevolg), constructief afbreken (opbouw-afbraak), eenheid in verscheidenheid (divergeren-convergeren), bezielde zakelijkheid (materie-geest), dienend leiderschap (centrum-omgeving). De cyclische reis voltrekt zich in een mensenleven vele malen - per dag, week, maand, jaar. En we leven in meer cycli tegelijk, vaak in tegengestelde fasen (vandaar de naam Double Healix). Het model maakt daarbij onderscheid tussen niveaus van ontwikkeling en leiderschap. Deze niveaus lopen van de basale behoeften omhoog naar drijfveren, competenties, teamleiderschap, corporate leiderschap, meerjaren beleid en monden uit in de mystieke ervaring van verbondenheid met het geheel. Het voordeel van dit onderscheid is dat MovieLearning op die manier goed toegankelijk is voor leidinggevenden op verschillende niveaus van verantwoordelijkheid. Doordat iedereen in principe over de zelfde ervaringsstructuur spreekt, kan tussen de lagen wel goed worden gecommuniceerd.

  "This is not a negotiation. This is a choice for you to make"
  - Commander in Chief

  About

  Met als kern een klein familiebedrijf - Manfred van Doorn, Sylvia Mastenbroek en hun zoon Victor van Doorn - en een enthousiast multinationaal team van trainers, beeldresearchers, programmeurs en vormgevers, is Double Healix ook een grote netwerkorganisatie met vele stakeholders. We geven lezingen, trainingen en advies op het gebied van onderwijs, opvoeding, leiderschapsontwikkeling, nieuwe media en duurzaamheid. We hebben hierover in de loop van decennia een grote database gevormd met duizenden instructieve en inspirerende filmfragmenten. De meest recente boeken die we publiceerden zijn Het Wiel Opnieuw Uitvinden van Manfred van Doorn (2012) en This is the And. De toekomst voor beginners van Manfred en Victor van Doorn (2012).

  Meer informatie kunt u vinden op doublehealix.com

  Visit the website

  "It's easier for a tutor to command than to teach"
  - John Locke - Lost

  Contact

  Voor Wie?

  MovieLearning is een nieuwe, narratieve en beeldende manier van opleiden om sociale en visionaire vaardigheden te versterken bij alle soorten leiders. MovieLearning is community-based en maakt gebruik van blended learning: het leerproces spreekt alle zintuigen en cognitieve faculteiten aan en verstevigt daarmee de integratie van de rechter en linker hersenhelft. De basis van de aanpak is een uitgebreide, interactieve website waarmee u aan de hand van vele filmfragmenten alle aspecten van leiderschap, samenwerken en andere specifieke vaardigheden kunt aanleren. Maar het is ook een nieuwe manier van werken, delen en leren. De aanpak wordt ondersteund door het bouwen van communities, intervisiegroepen, coaching, action learning en meer klassieke trainingssessies.

  Voorwaarden

  Goed overleg met de ICT-afdeling is van groot belang. Van deelnemers verwachten we dat ze in elk geval ergens (dus indien niet op het werk, dan tenminste thuis) gebruik kunnen maken van de modernste versies van browsers, bij voorkeur Google Chrome.

  Thank you! I have received your message.

  name

  email

  message

  Contact Info

  +31 (0)2 3544 3345

  info@doublehealix.com

  www.doublehealix.com

  Hospeslaan 64, 2015 GL Haarlem
  Nederland