Opvoedbalans 1. Onvoorwaardelijke acceptatie én voorwaarden stellen

De balans tussen Vertrouwen en Betrouwbaarheid

Vertrouwen is de basiskwaliteit die we bij kinderen zo goed mogelijk mogen helpen ontwikkelen. Wanneer we tegelijk accepterend én begrenzend zijn, helpen we kinderen om basisvertrouwen te ontwikkelen, zowel in zichzelf als in anderen. We doen dit door zelf vertrouwen uit te stralen en betrouwbaar te zijn. Met andere woorden: we bieden een balans van enerzijds onvoorwaardelijke acceptatie met anderzijds regels en grenzen.

Over deze course

De kern van deze opleiding is dat we opvoeding benaderen als het (helpen) hanteren van tegenstrijdige behoeften. Deze aanpak noemen we Opvoedbalans. De cursus die je nu bekijkt, behandelt de eerste Opvoedbalans die is gericht op het gebalanceerd ontwikkelen van vertrouwen en betrouwbaarheid. Het gaat daarbij om als opvoeder enerzijds acceptatie uit te stralen en anderzijds grenzen te stellen.

De gehele online opleiding bestaat uit totaal zes cursussen die telkens één Opvoedbalans behandelen. Deze cursussen worden binnen sommige jeugdzorgorganisaties aangeboden in combinatie met live masterclasses, maar de online cursussen kunnen ook als zelfstandige training worden gevolgd. 


Deze online cursus is bedoeld om jou als opvoedondersteuner, maatschappelijk werker, gedragsspecialist, pedagoog, gezinstherapeut etc. verschillende theoretische en praktische handvatten te bieden. We doen dit door middel van voorbeelden uit speelfilms en documentaires. Ook opvoeders zelf kunnen baat hebben bij deze cursus, met de kanttekening dat we ook voorbeelden bespreken van (grote) opvoeduitdagingen.


Uit deze online training zul je kunnen meenemen:

- een nog scherper waarnemingsvermogen

- aansprekende voorbeelden van hoe je het ook kan doen en soms hoe je het misschien niet moet doen

- nieuwe concepten voor gebalanceerd opvoeden

- een aanleiding voor een goed gesprek met medeopvoeders of collega's en het uitwisselen van ervaringen


Elk van de zes online cursussen heeft drie hoofdstukken:

1) Het eerste hoofdstuk behandelt een Opvoedbalans (in totaal behandelen we dus zes Opvoedbalansen).

We beginnen met een paar relatief harmonieuze voorbeelden en behandelen daarna voorbeelden met jeugdigen die meer uitdagend gedrag vertonen.

2) In het tweede hoofdstuk behandelen we de belangrijkste ontwikkelingspsychologie die bij het thema van de cursus hoort.

3) Het derde hoofdstuk gaat over de belangrijkste afweervormen die je bij de behandelde Opvoedbalans tegenkomt. Daarbij nemen we de jeugdigen meestal als voorbeeld, maar we bespreken ook hoe de afweervormen te herkennen zijn bij opvoeders en bij begeleiders. Dit laatste hoofdstuk is vooral bedoeld voor professionele begeleiders, maar natuurlijk ook voor opvoeders die erin geïnteresseerd zijn om de afweervormen verder te begrijpen.

Elk hoofdstuk kent een aantal pagina's met daarin tekst en voorbeelden uit films en documentaires. 

We bieden geregeld een paar reflectievragen. Bepaal voor jezelf of ze belangrijk voor je zijn en maak dan notities die je eventueel met een mede-opvoeder, collega of intervisiegroep kunt bespreken.

Veel succes!

Curriculum

Inleiding

Als je een kind of een jongere mag begeleiden naar volwassenheid, dan vraagt dat zowel kunst als kunde. Jouw eigen levenshouding speelt een belangrijke rol, de toon waarop je spreekt, de manier waarop je beweegt en bovenal de bagage die je zelf meeneemt uit je eigen jeugd en leven. Je kunt leren van elke interactie met een kind. In die zin is opvoeden ook altijd weer jezelf opvoeden. Een tijd lang dachten pedagogen dat me...

1. Balans vinden tussen accepteren en begrenzen

Dit hoofdstuk gaat over de vraag hoe we als opvoeders van jeugdigen een balans kunnen vinden tussen wat we van de kinderen accepteren en waar en hoe we grenzen stellen. Omwille van het kind, maar ook omwille van onszelf. In de diepste zin van opvoeden gaat het hier om de vraag naar de mate van beschaving die we gaandeweg bijbrengen: hoeveel zelfdiscipline (Orde) willen we het kind helpen ontwikkelen? Of andersom: hoe wild...

2. Verschillende soorten hechting

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de verschillende soorten hechting en hoe we ermee kunnen omgaan.

3. Afweervormen in dit gebied en hoe we ermee kunnen omgaan

Dit hoofdstuk is vooral geschreven voor diegenen die zich verder willen verdiepen in de achtergronden van het gedrag dat we vaak waarnemen bij jongeren met hechtingsproblematiek. We behandelen eerst in vogelvlucht het Double Healix model van menselijke ontwikkeling, dat de theoretische bouwstenen geeft voor deze training. Vervolgens gaan we in op de belangrijkste afweervormen die zijn te plaatsen bij de Opvoedbalans Accep...

Double Healix model van menselijke ontwikkeling

Aantal recensies: 0


Er zijn nog geen recencies. Geef de eerste!

Kies een abonnement

Kies één van deze opties om met de course te beginnen.

3 maanden toegang

€95

Inclusief btw 21%

Krijg 90 dagen toegang tot deze course

Koop de course

6 maanden toegang

€155

Inclusief btw 21%

Krijg 180 dagen toegang tot deze course

Koop de course

1 jaar toegang

€195

Inclusief btw 21%

Krijg 365 dagen toegang tot deze course

Koop de course

Wil je deze course met meer dan 10 mensen volgen?

We bieden korting voor groepen die de course simultaan volgen. Neem daarvoor contact op om de mogelijkheden te bespreken: info@movielearning.com