Narcisme, gezond en problematisch

herkennen, hanteren en genezen

Deze cursus neemt je mee langs de persoonlijke en maatschappelijke aspecten van 'de epidemie van deze tijd', narcisme. Je leert onderscheid maken tussen gezond en problematisch narcisme, de belangrijkste symptomen herkennen (bij jezelf en anderen) en hoe je jezelf en anderen kunt helpen herstellen van de problematische kanten.

video thumb
globe
Taal
Dutch
clock
Duur van de course
8 h 4 min
2 x toegang voor de prijs van 1! Email naar info@doublehealix.com

Over deze course

Narcisme wordt wel de epidemie van deze tijd genoemd. Het is in elk geval een kracht - in de maatschappij en in onszelf - die ons leeg en egocentrisch maakt, die ons innerlijk en tussenmenselijk kan verscheuren en waar we als moderne mensheid mee moeten leren omgaan om volwassen te kunnen worden.

Een zekere mate van egocentrisme hebben we allemaal nodig om te kunnen overleven, maar het is belangrijk dat dit in balans is met respect en zorg voor anderen en de aarde. Deze cursus helpt je om problematisch narcisme bij jezelf en anderen te herkennen, hanteren en desgewenst herstellen.

Als westerse samenleving maken we een overgang door van het individualistische tijdperk van consumentisme naar een circulaire economie met meer oog voor de omgeving en samenwerking.

Het ik-tijdperk heeft veel opgeleverd in termen van emancipatie en keuzekracht. Maar het heeft ons ook te veel op ons kortetermijn eigenbelang gericht. Daarmee heeft het ons narcisme in te grote mate versterkt. Deze cursus is bedoeld om elkaar te helpen ons eigen narcisme te herkennen en een gezond evenwicht te hervinden tussen zelfontwikkeling en gemeenschapsontwikkeling.

Free preview lessen

In de inleiding en hoofdstuk één kun je een preview bekijken. 


Voor wie?
Meer weergeven
We hebben deze cursus ontworpen voor therapeuten, coaches, (leiderschaps)trainers, hulpverleners, leidinggevenden en activisten die inzicht willen krijgen in de uitingsvormen, ontwikkeling en genezing van problematische narcisme. We hebben de stijl en inhoud zo vorm gegeven dat de cursus ook toegankelijk is voor mensen die zichzelf willen scholen in ontwikkelingspsychologie, teamwork en leidinggeven. Daarbij willen we het volgende benadrukken:

Zorg goed voor jezelf (disclaimer):
Meer weergeven
Om een optimaal inzicht te kunnen geven in de problematiek van narcisme, zijn in deze cursus reflectievragen opgenomen. Zij hebben tot doel om aspecten van de problematiek te verbinden met het leven van jou als deelnemer. Hieraan zit een risico: de vragen, en ook de filmbeelden zelf, kunnen soms diep verontrustend werken, juist omdat ze vaak herkenbaar zijn. Het is daarom van belang dat je tijdig - waar wenselijk of nodig - zorg draagt voor voldoende steunende context, zoals een intervisiegroep, een supervisor of een andere vorm van begeleiding. Als je het gevoel hebt dat de vragen te confronterend worden, kun je er ook voor kiezen die delen over te slaan. 
De vruchten van deze cursus kunnen dan zijn:
Meer weergeven
Inzicht in de verschillende uitingsvormen van narcisme en handvatten voor omgang met deze thematiek, bij jezelf, bij anderen en in de maatschappelijke ontwikkeling. Met name leidinggevenden en influencers kunnen hun zelfkennis verhogen en worden geholpen om aan zichzelf en hun organisaties te werken.
Narcisme in vijf hoofdstukken
Meer weergeven
We behandelen de verschillende verschijningsvormen (hoofdstuk 1), de ontwikkelingspsychologie (hoofdstuk 2), de culturele achtergronden (hoofdstuk 3) en sociaal-economische en politieke achtergronden van narcisme (hoofdstuk 4). En we eindigen deze cursus met een behandeling van de manier waarop we een volgende stap kunnen maken in het verder volwassen en heel worden als mens(heid) (hoofdstuk 5).
Filmbeelden en vele illustraties
Meer weergeven
Natuurlijk doen we dit alles aan de hand van levendige voorbeelden uit films en documentaires.
Auteurs
Meer weergeven
Deze cursus is gebouwd door het Double Healix MovieLearning team en bevat veel inzichten van Manfred van Doorn uit zijn jarenlange ervaring als psychotherapeut en leiderschapstrainer. Bijzondere dank gaat uit naar Hein de Jong (psychiater, psychoanaliticus), Sylvia Mastenbroek (klinisch psycholoog) en Rozemarijn Dols (organisatie-psycholoog).

Taal
Meer weergeven
De geschreven teksten in deze cursus zijn in de Nederlandse taal. De gesproken taal in de filmfragmenten is Nederlands of buitenlands. De buitenlandse fragmenten hebben Engelse ondertiteling.

Curriculum

Proloog: de vele gezichten van narcisme

'Amused to death' is de titel van een album van voormalig Pink Floyd front-man Roger Waters. Het waarschuwt voor de toenemende leegte van de informatie-maatschappij. We zijn als Westerse samenleving nog nooit zo rijk geweest en tegelijk nog nooit zo arm. De moderne jeugd baadt in informatie en schreeuwt om contact. We bewonderen en verguizen, we zijn vol en leeg tegelijk. We hebben nog nooit zoveel voedsel geproduceerd, m...

Intro video

1. Narcisme: gezond en problematisch

Dit hoofdstuk behandelt de basisdynamiek van narcisme en geeft een aantal aanwijzingen van hoe het kan ontsporen. We zullen in dit hoofdstuk op verschillende manieren spreken van een continuüm. Soms hebben we het over het continuüm tussen 'gezond' en 'problematisch' narcisme, soms hebben we het over een spanningsveld tussen twee uitersten waarbinnen juist het verbindende midden ons gezonder en sterker maakt.

Verschijningsvormen van narcisme

Obsessie met eigen uiterlijk en evenbeeld

Opgeblazen zelf-gevoel: arrogantie, almacht en onmacht

Entitlement: meer rechten dan plichten

Onverzadigbare behoefte aan aandacht

Onechtheid, theatraliteit, manipulatie en exploitatie

Het verzwakte middengebied

Gebrek aan echte belangstelling, luistervermogen en empathie

Splitsende werking en minachting als afweer

Overt versus Covert - bewonderen en verguizen

Goed willen doen: variaties van Covert Narcisme

Onderliggende onzekerheid met agressie, jaloezie en wraak

Risico-zoeken: agressie, almacht, zelfhaat en schreeuw om aandacht

Onderliggende onzekerheid en zelfhaat

Narcisme: een uitgewerkt voorbeeld

2. Narcisme en de opvoeding

In dit hoofdstuk bespreken we narcistische aspecten in de opvoeding van kinderen. De nadruk zal liggen op patronen die we zien in de westerse cultuur, maar we geven ook voorbeelden van - vooral covert - narcistische ontwikkeling in China.

Narcisme: Mythologie en voorbeelden uit de opvoeding

Overwaarderende peptalk versus warme belangstelling

Afkeuren versus aanmoedigen

Kind als verlengstuk

Afkeer van je kind en (overdekken van het) afkeuren

Hoog-laag opsplitsen van de kinderen

Parentificatie en verwaarlozing

Gemakzucht en uitputting

3. Narcisme in de cultuur

In dit hoofdstuk geven we een kort overzicht van culturele factoren die het gevolg zijn van narcistische thematiek en die op hun beurt het narcisme in de cultuur versterken.

Narcistisch leiderschap: eenzijdig afdwingen van respect

Egocentrisch hedonisme

Covert narcistische bewondering als versterking van entitlement

Entitlement, de aanklaagcultuur en hoe we leren

Political Correctness: het moreel gelijk als dekmantel

4. Narcisme en ons verdienmodel

We zijn gewend geraakt dat onze economie draait op het vinden van een menselijke behoefte en die uit te vergroten zodat we er geld mee kunnen verdienen. Hoe groter de behoefte, des te meer er geld kan worden verdiend. En waar geen behoefte was, vonden we reclame uit om die behoefte te creëren. Maar die cirkel heeft ons leeg gemaakt en de aarde uitgeput. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de psychologisch effecten die o...

De druk op succes en geld verdienen

Commerciële belang bij het versterken van de onvrede

Corona, polarisatie en het middengebied

5. Heling van narcisme

We eindigen deze course met een aantal aanbevelingen voor de culturele omslag die nodig is om weer een stap volwassener en 'heler' te worden als mensheid. En we sluiten af met een aantal concrete aanwijzingen voor zelfheling.

Genezen van de geneeskunst (en andere beroepen)

Wereldtrends, narcisme als epidemie en verbinding als genezing

Heling van de cultuur: echtheid

Heling van de opvoeding: collectividualisme

Heling van de cultuur: vermindering van de machtsafstand

Heling van de cultuur: uithouden van complexe ambivalenties

Heling van de cultuur: matiging, lijden en sterfelijkheid

Heling van de cultuur: omdraaiing van het verdienmodel

Heling van de cultuur: integratie en het verbindende midden

Werken aan jezelf: de paradoxale omweg van verbinding met je natuur

Afronding en vervolgstudie

5.0

Aantal recensies: 18


Een vertrekpunt voor verdere transformatie

Wijnand Boer | werkzaam binnen de overheid

Deze course bespreekt een aantal fenomenen (w.o. klimaat, economie, machtsverhoudingen) die zich zowel op persoonlijk- als wereldniveau afspelen. Naast de (soms pijnlijke) inzichten hierin, heb ik ook hele praktische en behulpzame tips verkregen om een helpende bijdrage te kunnen leveren aan de vele vraagstukken waar wij als mensheid in zitten.

Must-do voor iedereen die wil en durft te reflecteren

Janneke Hin | Communicatie stratgeeg

De cursus heeft me van het eerste tot laatste hoofdstuk enorm geboeid. Het begint dichtbij, bij jezelf en neemt je mee tot aan duiding van de problematiek van narcisme in onze huidige maatschappij met (gelukkig) hoop voor de toekomst. Hier is Double Healix extreem goed in: onderwerpen uiteenzetten die je op verschillende niveaus door verschillende brillen kunt bekijken. Erg leerzaam en fantastisch verrijkend om jezelf en je rol in de maatschappij verder te ontwikkelen. Dankjewel voor dit mooie aanbod.

Ontzettend rijke cursus!

Bram ten Kate | Bestuurder in onderwijs

Ontzettend rijke cursus met veel inzichten! En wat een mooie vorm om dat met zoveel filmbeelden te ondersteunen. Het komt dichtbij en dat maakt het heel tastbaar. Over eigen denken en handelen, de invloed van cultuur, media en het maatschappelijk narratief. Maar ook de hoopgevende overgang waarin we maatschappelijk zitten, hoe we er in terecht gekomen zijn, hoe dat ook in onszelf zit en wat je eraan kunt doen. Prachtig!

Fantastische cursus met veel inzichten

Isabelle Havekes | DARE / programma ondersteuner

Aanbevelenswaardig voor iedereen! Wat een verhelderende inzichten heb ik gekregen. Vooral mbt overt-covert narcisme. Er was geen moment waarop ik de cursus saai heb gevonden. Heb er langer over gedaan dan was aangegeven maar daardoor alles goed op me kunnen laten inwerken. Cursus werd goed ondersteund door de videoclips, het geeft een mooie afwisseling op de theorie en duidelijke voorbeelden.

Outstanding

Paulien Klein Bog | Off the treadmill

De kant van het covert narcisme wordt me nu veel meer duidelijk en hoe zich dat manifesteert.

Narcisme ontmaskerd

Marieke van Voorn | Gids en opleider systemisch bewustzijn

Hoewel het een zeer ernstig thema is waar onze samenleving mee doordrengt is, heb ik genoten van alle ins en outs van overt en covert narcisme en co-dependency. Wat een heldere eye-openers via alle film- en documentairefragmenten in deze movie-learning-course. Ik ben een stuk wijzer en rijker geworden en ga dit integreren in mijn handelingsrepertoire in verwaarloosde organisaties.

uitnodiging tot reflectie

marjo | kinderfysiotherapeut

zeer boeiend, overview en introspectie tegelijkertijd, zet aan tot reflectie

zeer boeiend. raakt me

Paul van Rompu

Aanrader!

Stefanie van Moorsel | Leiderschapscoach

Hele waardevolle course om meer inzicht te krijgen in de complexiteit van narcisme, diep verweven in onze cultuur en samenleving. De filmpjes en uitleg door Manfred maken het extra onderhoudend.

Verbluffend, confronterend, herkenbaar!

Liesbeth Sprenger | Psychosyntheticus, natuurgeneeskundig therapeut

Verbluffende course: van gemakkelijk naar buiten mezelf kijken, naar geconfronteerd worden met mijn eigen aandeel. Met de inhoud van deze course ben ik nog lang niet klaar! Er is weer een enorme synchroniciteit met wat er momenteel speelt. Alleen is de benadering van deze course veel dichter bij huis. Het geeft mij, en ik hoop ook andere mensen, richting. De course krijgt van mij 5 sterren! Juist omdat het inzicht EN uitzicht biedt en ook handvatten geeft om anders naar de komende transitieperiode te kijken. Daarom ga ik deze course aan meer mensen promoten. Manfred en al je medewerk(st)ers: enorm bedankt!

heerlijke manier van studeren.

Lenette Schuijt

Food for thought....

Sabine den Hartog | Leiderschapstrainer

Ik had een beeld bij het woord narcisme. Vooral in de vorm van dominante mannen in hoge posities in de organisatie hiërarchie, waar ik in mijn werk nogal eens mee te maken krijg. Ik verwachtte vooral verklaring en uitleg over hoe daarmee om te gaan. En alhoewel dat ook zeker aan de orde komt, heeft de term narcisme voor mij door de course veel meer lagen en diepgang gekregen. De vragen bij de verschillende hoofdstukken waren confronterend. Ik werd bevraagd en uitgedaagd over mijn eigen narcisme. Ook narcisme als uiting van de door ons vormgegeven maatschappij kwam aan de orde. Voor mij een totaal nieuwe bril om naar dit fenomeen te kijken. Al met al een zeer verrijkende course, met veel nieuwe inzichten.

OEF...

Cees Scheurwater

boeiend en zeer onderhoudend... zet aan tot waardevolle reflectie Indrukwekkend verhaal om doorheen geleid te worden. Grote en kleine raakvlakken met mezelf en de wereld om me heen wisselen elkaar af. Met regelmaat moest ik gewoon even stoppen om m'n 'nieuwe beelden' op een rijtje te krijgen; de diepgang en impact is te groot om 'er even bij te doen'. Ik ben onder de indruk van de (wereld)beelden die geschetst worden. Het opent mijn ogen om weer op een nieuwe manier om me heen te kijken. En naar mezelf. Het raakt, en zet in beweging. en fijn dat het eindigt met hoop en richting en de bijbehorende glimlach.

Mooi en inspirerend

Nicole van der Wolk

Een mooi, inspirerend en doorwrocht gedachtengoed, met aansprekende, memorabele illustraties.

Spot-on cursus!

Erica Rijnsburger - Elenchis | Diversiteitstrainer

Uit deze prachtige cursus van Manfred van Doorn over hoe diep geworteld narcisme in onze hedendaagse samenleving is, enkele interessante reflectievragen: - Hoe ga je om met mensen waar je het niet mee eens bent? - Hoe sterk heb je de neiging om die ‘anderen’ te minachten? - Hoe werk jij aan het verbindende midden tussen de vele polarisaties in het sociale leven? Manfred van Doorn weeft tal van filmfragmenten in zijn bespiegelingen en allemaal zijn ze spot-on! Erica Rijnsburger

Zeer raak!

Michiel Coenraads

Wat een spectaculair goede cursus! Vernieuwend en heel interessant en inzichtgevend.

Een monumentale manier om er achter te komen dat er veel herkenning is.

Jacques Mulders

Moeilijke materie helder en duidelijk uitgelegd met ondersteunende beelden

Mattie Smits-Jansen

Normaliter ben ik geen fan van Charlie Chaplin, maar in deze course zijn de beelden van hem uitermate verduidelijkend en verhelderend. Daarnaast vind ik de afwisseling tussen hele actuele beeldfragmenten (I’m so ugly) en oudere fragmenten ook erg leuk. Dat maakt de course zeer afwisselend. Ook prettig zijn de filmpjes waar Manfred af en toe zelf een en ander over de materie toelicht, zodat je het snel begrijpt en door kan blijven gaan.

Kies een abonnement

Kies één van deze opties om met de course te beginnen.

2 voor 1

3 maanden toegang

€156 €195

Inclusief btw 21%

Krijg 90 dagen toegang tot deze course

Koop de course

6 maanden toegang

€295

Inclusief btw 21%

Krijg 180 dagen toegang tot deze course

Koop de course

1 jaar toegang

€395

Inclusief btw 21%

Krijg 365 dagen toegang tot deze course

Koop de course

Wil je deze course met meer dan 10 mensen volgen?

We bieden korting voor groepen die de course simultaan volgen. Neem daarvoor contact op om de mogelijkheden te bespreken: info@movielearning.com