Teamontwikkeling in Beeld

Een goed team voor elkaar krijgen

In deze course behandelen we de hele ontwikkelingscyclus van teamsamenwerking, op de gebieden van teamfasen, teamrollen en teamleiderschap.

video thumb
globe
Taal
Dutch
clock
Duur van de course
5 h 30 min

Over deze courseDe tekst in de cursus komt grotendeels overeen met wat in het Double Healix boekje ‘Stuur zelf je team’ staat beschreven. Deze cursus biedt een intensieve filmische illustratie bij de tekst.

• In hoofdstuk 1 bespreken we stap voor stap de 12 teamfasen. We volgen daarmee een team op haar reis naar de optimale vorm van bijdragen. Tevens bespreken we de risico’s die elke fase met zich meebrengt. (Kijk hieronder naar de gratis previews in hoofdstuk 1: De 12 Teamfasen)

• In hoofdstuk 2 bespreken we de teamrol die in een bepaalde fase het meest van betekenis is. In totaal dus twaalf teamrollen. Ook hier behandelen we niet alleen de voordelen, maar ook valkuilen en schaduwzijden.

• In hoofdstuk 3 staan we stil bij wat elk van de 12 teamfasen van de formele of informele teamleider vergt. We bespreken dus twaalf soorten teamleiderschap. Per fase gaan we ook kort in op de belangrijkste spanningsvelden waarin de leiderschaps-interventies plaatsvinden.


Per teamfase, teamrol en teamleiderschap zullen we een aansprekend voorbeeld geven uit films, televisieseries en documentaires.

Wat maakt deze aanpak zo uniek en effectief?

Deze cursus en de bijpassende training zijn gebaseerd op het Double Healix model voor menselijke ontwikkeling. Een van de belangrijkste methoden die we hanteren is MovieLearning: leren aan de hand van fragmenten uit speelfilms en documentaires.


Unieke voordelen van het Double Healix model en de MovieLearning methode:

  • We bieden een narratieve structuur die van teamontwikkeling een spannende en herkenbare reis maakt. Hierdoor verbinden we de unieke teamreis met de universele structuur van de menselijke ervaring;
  • We koppelen teamleiderschap en teamrollen aan teamfasen. Daarmee kunnen we beter duidelijk maken wanneer een bepaalde vorm van teamleiderschap en een bepaalde teamrol optimaal tot hun recht komen;
  • Anders dan andere modellen stopt het Double Healix model niet bij oppervlakkig succes maar heeft het oog voor crisismomenten en de transformatie naar betekenisvol bijdragen;
  • Bekendheid met algemeen menselijke patronen helpt het team bij het anticiperen op wat gaat komen;
  • Het model is te gebruiken als checklist om te zien welke teamrollen goed en minder goed zijn vertegenwoordigd in het team; ook geldt het als checklist om te kijken welke fasen een team al heeft doorgemaakt en welke er nog te verwachten zijn;
  • Door onze grote expertise op het gebied van films ondersteunen we onze aanpak met de best passende en meest inspirerende filmfragmenten. In deze cursus verrijken we de theorie met inspirerende filmfragmenten over het beschreven gedrag.

In onze trainingen en cursussen kun je ook verder leren over de vertaling van teamontwikkeling naar andere ontwikkelingsprocessen, zoals organisatieontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling, en ook persoonlijke ontwikkeling of zelfs kinderlijke ontwikkeling.

Taal

De geschreven teksten in deze cursus zijn in de Nederlandse taal. De gesproken taal in de filmfragmenten is Nederlands of buitenlands. De buitenlandse fragmenten hebben Engelse ondertiteling.

Zakelijke opmerkingen

Bij toegang tot deze cursus dien je vooraf akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Enkele voorwaarden willen we hier alvast uitlichten:
  • MovieLearning/Double Healix geeft op geen enkele wijze toestemming voor het vertonen van een of meer fragmenten uit deze cursus aan anderen dan jouzelf. Als je een of meer fragmenten uit deze cursus aan anderen wilt vertonen, dan dien je zelf de vertoningsrechten te regelen.​
  • Je inloggegevens zijn strikt persoonlijk. Het is je niet toegestaan om je inloggegevens met anderen te delen.
  • Het is verboden teksten en/of fragmenten uit deze cursus te kopiëren en/of te downloaden.
  • MovieLearning/Double Healix behoudt zich het recht voor om in deze cursus inhoudelijke wijzigingen aan te brengen, zowel wat betreft teksten als wat betreft filmfragmenten.Curriculum

Inleiding

Waarom is deze course zo bruikbaar? Deze course biedt inzicht in basale wetmatigheden van menselijke interacties. Al lezend en kijkend leer je niet alleen over jezelf in samenwerkingsrelaties, je neemt ook kennis van de belangrijkste principes van ontwikkelingsprocessen. Dat gaat je overal van pas komen. Want in deze course lees je over de patronen in teams, maar straks kun je diezelfde wetten toepassen op je eigen relat...

De reis van het team: 12 fasen

De bezetting van het team: 12 teamrollen

Double Healix Triple-T Teamontwikkeling

Stuur zelf je team: 12 vormen van leiderschap

1. De 12 Teamfasen

In dit eerste hoofdstuk gaan we stap voor stap langs de 12 fasen van teamontwikkeling. Van elke fase behandelen we de kenmerken, voordelen en schaduwkanten. Elke fase heeft zijn functie. Sommige teams slaan bijvoorbeeld een fase over, maar de teamleden moeten dan later alsnog leren wat in die fase aan de orde was geweest. De ene teamfase kan wat langer duren dan de andere, afhankelijk van hoe het team zich ontwikkelt....

Teamfase 2: Storming

Teamfase 4: Informing

Teamfase 12: Serving

Samenvatting hoofdstuk 1

Teamfase 3: Norming

Teamfase 1: Forming

Teamfase 5 - Performing

Teamfase 7: Formalizing

Teamfase 8: Blown away

Teamfase 9 - Mourning

Teamfase 11 - Transforming

Teamfase 10: Regrouping

Teamfase 6 - Celebrating

2. De 12 Teamrollen

Ieder mens heeft een aantal unieke kwaliteiten die het doel van een team kunnen ondersteunen. Sommige teamleden functioneren optimaal in het begin van de reis omdat zij goed kunnen netwerken, ondernemen of keihard werken. Andere teamleden kunnen juist beter het podium pakken en daarmee het team op de kaart zetten. Weer een ander teamlid blijft uiterst kalm of floreert in crisissituaties. Als je een team wilt helpen om opt...

Teamrol 1 - De Netwerker

Teamrol 7 - De Ordeschepper

Teamrol 10 - De Visionair

Samenvatting hoofdstuk 2

Teamrol 3 - De Werkbij

Teamrol 2 - De Ondernemer

Teamrol 6 - De Ster

Teamrol 4 - De Creatieveling

Teamrol 8 - De Diplomaat

Teamrol 12 - De Helper

Teamrol 5 - De Resultaatbehaler

Teamrol 9 - De Analist

Teamrol 11 - Het Geweten

Oefening: Verdeel je team over de teamrollen

3. De 12 stijlen van Teamleiderschap

In dit derde hoofdstuk behandelen we de verschillende vaardigheden die het teamleiderschap in de 12 fasen vraagt. Ook gaan we in op de valkuilen die elke vorm van leiderschap met zich meebrengt. In elke fase is het voor de teamleider noodzaak om het evenwicht te bewaren tussen de belangrijkste krachten die spelen in die fase. Bijvoorbeeld, bij Storming (fase 2) zal de teamleider enerzijds confrontaties en gezonde competi...

Teamleiderschap 6: Enthousiasmeren en motiveren

Teamleiderschap in fase 8: Dialoog en consensus bevorderen

Teamleiderschap in fase 10: Visie en richting bieden

Teamleiderschap in fase 12: Dienen en doorgeven

Teamleiderschap 5: Resultaten behalen en alignment aanbrengen

Teamleiderschap in fase 9: Inzicht verwerven en pijnlijke besluiten nemen

Teamleiderschap in fase 11: Integriteit tonen en principes verdedigen

Teamleiderschap in fase 3: Gewoonten en werksfeer bevorderen

Samenvatting hoofdstuk 3

Teamleiderschap 1: Onderling vertrouwen bevorderen

Teamleiderschap 2: De toon zetten en aansporen

Teamleiderschap in fase 4: Bevorderen van feedback en leren

Teamleiderschap in fase 7: Commitment versterken en protocollen ontwerpen

4. De 6 Spanningsvelden

Een laatste aspect dat aandacht verdient als onderdeel van de teamdynamiek zijn de spanningsvelden. Het gaat hierbij om processen die voortkomen uit verschillende, vaak tegengestelde krachten die werkzaam zijn binnen een team. In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan functionele en disfunctionele polariteiten.

4. Divergentie en Convergentie

2. Oorzaak en Gevolg

1. Chaos en Orde

3. Opbouw en Afbraak

5. Materie en Geest

6. Centrum en Omgeving

Het Double Healix Machtskruis

Inleiding

5. Afronding

We zijn aan het einde gekomen van deze course over Teamontwikkeling. Nog een paar laatste opmerkingen.

Feedback op deze course

Epiloog

4.6

Aantal recensies: 5


heel goed en inzichtelijk

margreet kooistra | trainer/teamcoach

Heel inzichtelijk, theorie afgewisseld met sprekende scenes, goede vragen en interessante oefeningen. Je gaat op andere wijze kijken naar ( team) gedrag, reflecteert zelf op je ervaringen, intentie, houding in groepen, en je leert op zeer toegankelijke wijze de theorie toe te passen. Aan te raden voor iedereen die interesse heeft in wat er plaats vindt in teams/ groepen en hoe je daar objectiever naar kan kijken

All-in aanpak: mooie combi van kennis, verdieping, tekst en beelden. Werkt als een trein, helpt ons als team een gezamenlijke focus en taal ontwikkelen.

Carla Schutte

Helpt verdiepen, begrijpen én teaminteractie ontwikkelen. Deze integrale course geeft structuur, en tegelijkertijd ruimte om al die variaties in mensen, gedragspatronen en teamfasen te duiden zonder in stereotypen te vervallen. Zeer verrijkend!

Goede cursus die hoewel het alleen e-learning is niet saai is.

lgoossens

Ik vind de fragmenten erg verhelderend werken en een goede afwisseling tussen al het leeswerk.

Excellent overview of the TTT Team development model

Kees Nederstigt

Realising that being a succesful team requires not only achieving (shallow) results, but living through the hard times is what makes a team truly a professional team with an adult attitide from everyone. Understanding what is required in all these phases, both as a team member and a team leader. Seeing that you don't need to be the formal (hierarchical) team lead in order to have a leading influence.

Zowel binnen Nederland als internationaal geen enkel ander aanbod dat zo indringend en goed is

Frans Duynstee | Lid Raad van Commissarissen Abiant

Ik vond de online course Teamontwikkeling bijzonder nuttig. Naast het grote voordeel dat je het in je eigen tempo kunt doen, geven de filmvoorbeelden en beschrijvingen een krachtig gevoel van herkenning en een heldere ordening. Wanneer je team in een bepaalde fase zit, kun je er gemakkelijk op teruggrijpen om te kijken welke teamrollen en welk teamleiderschap op dat moment nodig zijn. Heel handig. De gehanteerde filmfragmenten kun je nog eens herhalen en steeds dieper op je laten inwerken. Ik ken zowel binnen Nederland als internationaal geen enkel ander aanbod dat zo indringend en goed is. Frans Duynstee, Lid Raad van Commissarissen Abiant

Kies een abonnement

Kies één van deze opties om met de course te beginnen.

3 maanden toegang

€195

Inclusief btw 21%

Krijg 90 dagen toegang tot deze course

Koop de course

6 maanden toegang

€295

Inclusief btw 21%

Krijg 180 dagen toegang tot deze course

Koop de course

1 jaar toegang

€395

Inclusief btw 21%

Krijg 365 dagen toegang tot deze course

Koop de course

Wil je deze course met meer dan 10 mensen volgen?

We bieden korting voor groepen die de course simultaan volgen. Neem daarvoor contact op om de mogelijkheden te bespreken: info@movielearning.com