Vrouwelijk Leiderschap in Beeld

Leren van vrouwelijke leiders

Leer van inspirerende vrouwelijke leiders! Een cursus om je te ondersteunen in je persoonlijke en professionele leiderschap.

Over deze course

Het aantal vrouwelijke leiders neemt toe. Vandana Shiva, Katrín Jakobsdóttir, Rania Al Abdullah, Lyn Alden, Christine Lagarde, Julia Gillard, Angela Merkel, Leymah Gbowee, Femke Halsema, Nicola Sturgeon, en vele anderen... We hoeven het niet in alles met ze eens te zijn, maar het zijn allen krachtige vrouwen die ons laten zien dat ze verschil maken. 

Deze online cursus is bedoeld om jouw leiderschap te ondersteunen. De cursus zal je uitdagen en inspireren aan de hand van vele vrouwelijke rolmodellen, vragen en oefeningen.


Uit onderzoek blijkt herhaaldelijk dat vrouwen behoefte hebben aan meer vrouwelijke rolmodellen in leidinggevende of invloedrijke functies. Zo bleek dat vrouwelijke sprekers zelfs krachtiger presentaties geven als er achterin de zaal een foto hangt van een inspirerende vrouwelijke leider. 

Ook voor mannen is het belangrijk voldoende vrouwelijke rolmodellen te zien ter inspiratie en verrijking van hun vaardigheden als leider.


In deze cursus bieden we vele voorbeelden van inspirerende vrouwelijke leiders uit speelfilms en documentaires. Het met aandacht bekijken en onderzoeken van een breed spectrum aan filmkarakters en ‘real-life’ rolmodellen kan leiden tot:

  • het gevoed worden door en wennen aan inspirerende beelden van vrouwelijk leiderschap
  • een ondersteunende ervaring van herkenning
  • meer zelfkennis en meer zelfinzicht
  • het uitbreiden van je leiderschapsrepertoire
  • het beter voelen van je onderliggende behoeften en passies
  • het realiseren van je droom omdat je ziet hoe een rolmodel bereikt wat jij ook ambieert
  • het doorbreken of opheffen van belemmerende stereotyperingen
  • het vergroten van zelfvertrouwen en weerbaarheid door te zien hoe rolmodellen met tegenslag omgaan
  • het herwinnen van flow, inspiratie, creativiteit en betekenisvolheid

Ben je benieuwd geworden naar 'Vrouwelijk Leiderschap in Beeld'?

Koop de cursus en duik er meteen in!

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor vrouwen die hun persoonlijke en/of formele leiderschap verder willen ontwikkelen en voor mannen die dit proces willen ondersteunen en zich willen laten inspireren door beelden van vrouwelijk leiderschap.
De cursus ondersteunt ook teams en organisaties die: 
* leiderschap verder willen ontwikkelen,
* hun teamleden en leiders een training vol inspiratie en leermomenten gunnen,
* willen bijdragen aan diversiteit in hun cultuur.

Inhoud van de cursus

We streven er naar een gevarieerd beeld te geven van vrouwelijk leiderschap. Daarmee willen we ook voorkomen dat vrouwen opnieuw beperkt worden door verwachtingen van ofwel typerend vrouwelijk of typerend mannelijk gedrag. 
De diversiteit laten we zien aan de hand van de Double Healix leiderschapstheorie. Dit is een model voor leiderschapsontwikkeling waarbij elke ontwikkelingscyclus schematisch bestaat uit twaalf fasen. Elke fase vraagt om specifieke competenties die je tevens goed voorbereiden op wat de volgende fase van je vraagt.

In de cursus zullen we ook aandacht besteden aan de remmende en faciliterende tendensen met betrekking tot de doorstroom van vrouwen naar hogere functies. Maar vooral willen we je laten genieten van inspirerende filmfragmenten waarin vrouwen een interessant, leerzaam en bemoedigend voorbeeld zijn.

Met vragen en oefeningen zullen we je in de gelegenheid stellen om de fasen van het leiderschapsmodel en de getoonde beelden meer met je eigen levensloop te verbinden. Bij deze cursus bevindt zich een downloadbaar werkboek waarin je jouw aantekeningen kunt maken.

Auteurs

De cursus is gemaakt door Sylvia Mastenbroek en Manfred van Doorn in samenwerking met Rozemarijn Dols, die in 2019 het boek schreef 'is the lady for turning? Vrouwelijke leiderschap in beeld'. Een deel van de door haar beschreven fragmenten is in deze cursus opgenomen. 


Taal

De geschreven teksten in deze cursus zijn in de Nederlandse taal. De gesproken taal in de filmfragmenten is Nederlands of buitenlands. De buitenlandse fragmenten hebben Engelse ondertiteling. 
Sinds kort is deze cursus ook in het Engels vertaald, met de titel 'Ladies in the Lead: Learning from female leaders' (zie elders op dit MovieLearning platform).

Zakelijke opmerkingen  

Bij toegang tot deze cursus dien je vooraf akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Enkele voorwaarden willen we hier alvast uitlichten:
- Je inloggegevens zijn strikt persoonlijk. Het is je niet toegestaan om je inloggegevens met anderen te delen.
- Het is verboden teksten en/of fragmenten uit deze cursus te kopiëren en/of te downloaden.
- Double Healix MovieLearning behoudt zich het recht voor om in deze course inhoudelijke wijzigingen aan te brengen, zowel wat betreft teksten als wat betreft filmfragmenten.
- Als je een of meer fragmenten uit deze course aan anderen wilt vertonen, dan ben je verplicht zelf de vertoningsrechten te regelen (MovieLearning/Double Healix kan je hierbij niet van dienst zijn).

Curriculum

Module 1

Vrouwelijk versus mannelijk leiderschap?

Een veelgestelde vraag omtrent vrouwelijk leiderschap is: bestaat er zoiets als typisch vrouwelijk leiderschap? In dit hoofdstuk laten we zien dat daar twee tegengestelde antwoorden op mogelijk zijn. Ons antwoord in het algemeen is: diversiteit is gezond en voor vrouwen zowel als mannen is het van groot belang om beide seksen te zien in leidinggevende rollen, zoals het ook voor opgroeiende kinderen gezond is om met beide...

De twaalf fasen in het Double Healix Ontwikkelingsmodel

Het Double Healix model en de reis van de vrouwelijke leider

Gender-verschillen: Is er zoiets als Vrouwelijk Leiderschap?

Op weg naar 40% representatie door vrouwen

Opklimmen en creatieve oplossingen

Het belang van een breed spectrum aan voorbeelden

Equality of Opportunity versus Equality of Outcome

Een gezin besturen is ook leiderschap

Download hier het werkboek bij deze course

Module 2

1. Ontwikkel je intuïtie en vertrouw op je resources - De Proloog

De eerste fase van het Double Healix leiderschapsmodel: dit is de voorbereiding op je ontwikkelingsreis. Je hele voorgeschiedenis, als persoon, als menselijke soort, bepaalt mee hoe je zult reageren op wat komen gaat. De competenties die in deze fase vooral van belang zijn, hebben betrekking op deze onbewuste voorbereiding: de mate waarin je vertrouwen hebt en je kunt overgeven, je intuïtie, je droomkracht, je flexibilit...

De Proloog fase

Competenties in de Proloog fase

2. Ondernemerschap en confrontatiekracht - De Oproep tot verandering

De tweede fase van het Double Healix leiderschapsmodel: dit is de fase waarin je de belangrijkste impuls voor het avontuur ontvangt. Deze impuls kan van binnen of van buiten komen, aangenaam zijn of onaangenaam. Het markeert een point of no return, ook al volgt daarna vaak een periode van weerstand of uitstel. De competenties die in deze fase worden aangesproken hebben altijd te maken met het veroorzaken of op gang breng...

De Oproep fase

Competenties in de Oproep fase

3. Doorzetten en omgaan met weerstand - Weerstand tegen verandering

De derde fase van het Double Healix leiderschapsmodel: deze fase volgt op de Oproep en bestaat uit het ondergaan van weerstand tegen verandering. Vaak komt de weerstand vanuit de omgeving (‘Dat kun jij niet’), vaak ook voor een deel van binnenuit (‘Ik ben hier nog niet aan toe’). De competenties die je nodig hebt om deze fase goed door te maken zijn: doorzettingsvermogen, vitaliteit, wilskracht, positiviteit, optimisme,...

De Weerstand fase

Competenties in de Weerstand fase

4. Nieuwe invalshoeken en je impact vergroten - De Mentor

De vierde fase van het Double Healix leiderschapsmodel: de Mentorfase introduceert een nieuwe manier van denken. Vaak is de Mentor een ervaren leraar die jou leert anders naar jezelf te kijken of je nieuwe vaardigheden aanleert die nodig zijn om in de volgende fase over de Selectiedrempel te komen. De Mentor kan ook van binnenuit komen doordat je nieuwe ideeën krijgt of nieuwe dingen leert. De competenties die hierbij no...

De Mentor fase

Competenties in de Mentor fase

5. Naar de top: omgaan met macht - De Selectie-drempel

De vijfde fase van het Double Healix leiderschapsmodel: de Selectie-drempel is de fase waarin je meetbare resultaten moet leveren. Het kan een test zijn of het halen van een belangrijke deadline. Vaak geeft de test toegang tot een nieuwe wereld die iets biedt dat je al sinds de Oproep wilde bereiken. De competenties die erbij nodig zijn: ambitie, zelfbehoud en bereidheid tot het brengen van offers (vaak het soort dat ons...

De Selectiedrempel fase

Competenties in de Selectiedrempel fase

6. Personal branding en je successen vieren - Ster van de dag

De zesde fase van het Double Healix leiderschapsmodel: na het behalen van de Selectie-drempel hebben we reden om trots op onszelf te zijn (en dankbaar voor de mensen die het succes mede mogelijk maakten). In deze fase vier je dan ook je succes, sta je in het centrum van de aandacht en krijg je de eerste erkenning voor je inspanningen. Het gevaar is natuurlijk dat je arrogant of zelfgenoegzaam wordt en vergeet je bondgeno...

Competenties in de Ster van de Dag fase

De Ster van de Dag fase

7. Formaliseren en je voorbereiden op tegenslag - Aarding

Fase 7 in de Double Healix: na het eerste succes is het van belang om weer met beide benen op de grond te komen. In deze fase moeten eerdere intuïtieve, spontane en creatieve processen worden geformaliseerd zodat ze herhaalbaar worden en houvast kunnen bieden. Je zet je in om jezelf en je organisatie voor te bereiden op moeilijke tijden. De competenties die nu van groot belang zijn: zorgvuldigheid en kwaliteitscontrole,...

De Aarding fase

Competenties in de Aarding fase

8. Onmacht uithouden en solidariteit versterken - De Omslag

Fase 8 in de Double Healix: zoals de Oproep de aankondiging is van het begin van de reis, zo is de Omslag de aankondiging van de eindfase van het avontuur. Het is weer een soort Oproep, maar nu als een zware tegenvaller die jou in een crisis stort. Je moet onmacht leren uithouden, afwachten, solidair zijn met je makkers en bondgenoten zoeken. Competenties die deze fase vraagt: geduld, uithouden van onmacht, luistervaardi...

De Omslag fase

Competenties in de Omslag fase

9. Crisismanagement en knopen doorhakken - De Dolk

Fase 9 in de Double Healix: de crisis verdiept zich en je krijgt meer inzicht in de donkere kant van het mens-zijn. De Dolk staat voor het verraden worden of misschien zelf wel verraden. Tegelijk kan in deze fase het pijnlijkste inzicht ook de rijkste ervaring opleveren. Competenties die je in deze fase verder ontwikkelt zijn: analytisch vermogen, diepe zelfkennis, eigen schaduw kennen, mensenkennis, realisme, scepticism...

Competenties in de Dolk fase

De Dolk fase

10. Visie ontwikkelen en leiding geven aan de troepen - Terug naar het licht

Fase 10 in de Double Healix: je vindt een uitweg uit de diepste crisis door je richting te hervinden. In de reis heet dit ook wel ‘Terugkeer van de Mentor’. Dit gebeurt als je je de belangrijkste les van je voornaamste leraar herinnert. Dit helpt je om je idealen weer helder te krijgen. De competenties die in deze fase nodig zijn en worden versterkt: concentratievermogen, doelgerichtheid, het grotere verhaal kunnen sche...

De Terugkeer naar het Licht fase

Competenties in de Terugkeer naar het Licht fase

11. Integriteit met behoud van zakelijk succes - De Wederopstanding

Fase 11 in de Double Healix: dit is de laatste belangrijke drempel die je moet nemen in deze ontwikkelingscyclus. Eerder handelde het om ambitie, nu om de vraag hoe we onze ziel kunnen redden. Het gaat dan meestal om de vraag of we de moed kunnen opbrengen om te gaan staan voor wat we werkelijk van waarde vinden. Bij een heldendaad gaat het om het brengen van een offer voor iets dat groter is dan wijzelf. Deze fase heet v...

Wederopstanding fase

Competenties in de Wederopstanding fase

12. Dienend leiderschap: invloed, macht en ego in balans - Het Elixer

Fase 12 in de Double Healix: na de grote transformatie kun je de vruchten van je reis plukken en uitdelen aan de grotere gemeenschap. Vaak gaat het niet eens om wat je doet, maar om de uitstraling van loutering, mildheid en relatieve angst-vrijheid. Competenties die je in deze fase nodig hebt: dienstbaarheid, zinvol bijdragen, actieve compassie (met behoud van eigen egogrenzen), anderen laten stralen, schenk-kracht, dankb...

De Elixer fase

Competenties in de Elixer fase

13. Allround leiderschap - Epiloog

En nu verder...

Allround leiderschap

Module 3

14. Strategie en principes aan de top: Angela Merkel

In dit hoofdstuk gaan we in op de reis die Angela Merkel heeft gemaakt. We bestrijken hierin de periode vanaf haar jeugd tot 2019. Het is een reis van vrouwelijk leiderschap waarvan we veel kunnen leren. We volgen de 12 fasen van het Double Healix model chronologisch en per fase bespreken we de competenties die Merkel ons toont. De reis komt grotendeels overeen met de Double Healix cyclus die Rozemarijn Dols behandelt in...

Proloog in de reis van Merkel

Oproep in de reis van Merkel

Weerstand tegen Verandering in de reis van Merkel

Mentor in de reis van Merkel

Selectiedrempel in de reis van Merkel

Ster van de Dag in de reis van Merkel

Aarding in de reis van Merkel

Omslag in de reis van Merkel

Epiloog Reis van Angela Merkel

Dolk in de reis van Merkel

Terug naar het Licht in de reis van Merkel

Dood en Wederopstanding in de reis van Merkel

Elixer in de reis van Merkel

Module 4

15. Machtsspel en moraliteit: de reis van La Fille de Brest

“Experts lijken banger te zijn voor de farmaceuten dan voor de toxische effecten van medicijnen voor de patiënten.” - Irène Frachon De film La Fille de Brest is gebaseerd op een waargebeurd verhaal waarin de longarts Irène Frachon het opneemt tegen een machtige farmaceut. De titel geeft direct het seksisme aan, omdat ‘Het meisje uit Brest’ dubbel denigrerend wordt bedoeld. Opvallend is dat in deze film veel sterke, onaf...

Proloog in La Fille de Brest

Mentor fase in La Fille de Brest

Oproep in La Fille de Brest

Weerstand in La Fille de Brest

Selectiedrempel in La Fille de Brest

Elixer in La Fille de Brest

Ster van de Dag in La Fille de Brest

Aarding in La Fille de Brest

Omslag en Dolken in La Fille de Brest

Dolken en Terugkeer in La Fille de Brest

Wederopstanding in La Fille de Brest

Verhaal in het kort

16. Epiloog van deze course

Met de uitgewerkte voorbeelden van twee belangrijke vrouwen-geschiedenissen komen we aan het eind van deze course.

Wil je verder leren aan de hand van filmfragmenten? Dat kan!

Afsluitende oefening

4.8

Aantal recensies: 6


Een echte aanrader!

Marga Dannis | Juridisch en maatschappelijk begeleider VWN

Bij MovieLearning is de cursus Vrouwelijk Leiderschap een echte aanrader. Prachtige scenes en songs zitten er in EN je leert er van!

Helder en spiegelend

Charlot

De reis van de heldin biedt, doordat ze zo beeldend is, herkenbare inzichten, triggert herinneringen en zet aan om te zien waar de leerpunten zitten inclusief hoe je die kan aanpakken. Ik kreeg tot nu toe vooral veel inzichten in de fase van de wederopstanding waar ik wel delen van had toegepast, maar die me heel concreet inzichten bood in de samenhang van die interventies. Ik miste in de reis het helder en gedragen krijgen van waarden en principes waar je later op terug kunt vallen en het organiseren van bondgenoten, die je steunen. Belangrijke tools wat mij betreft ook.

Een bron van kennis, wijsheid, inspiratie en vrouwelijke leiders.

Maartje Grond

De leergang brengt krachtige en inspirerende beelden met een breed scala aan toonaangevende vrouwelijke rolmodellen. Alle modules zijn gekoppeld aan leiderschapscompetenties en geplaatst in een maatschappelijke context. Inhoudelijk sterk, speels en inzichtgevend voor mijn eigen leiderschapsontwikkeling. Erg verrijkend en vernieuwend!

Een schatkist aan leermogelijkheden

Annelijnsteenbruggen

Deze online training Vrouwelijk Leiderschap is een win-win: door de ontroerende, grappige en pakkende filmbeelden is het leren en vermaak in één. De training biedt een schatkist aan leermogelijkheden. Behalve dat ik heb leren reflecteren op mijn eigen stijl van leiderschap, is het ook een duik in de wereldgeschiedenis. De training was voor mij een wake-up call over de noodzaak van emancipatie en vrouwelijk leiderschap. Dappere en visionaire vrouwen hebben een belangrijke verandering in gang gezet waar ik vandaag de dag de vruchten van pluk. De training heeft mij bewust gemaakt dat ik wakker dien te zijn op onrechtmatige ongelijkheid tussen seksen en dat ik er sterker van word als ik daartegen in opstand kom. De opzet van de cursus is gebruiksvriendelijk en duidelijk, ik kan makkelijk tussen modules switchen, de filmpjes werken goed (ook met de beamer en zelfs schermvullend), teksten hebben een behapbare lengte, variatie in de filmfragmenten is groot en daardoor prikkelend en leuk. Kortom: een echte aanrader!

Voor iedereen!!!

Maria Berkenveld

Wat een fantastische course. Ik heb genoten en veel geleerd! Ik beveel deze course van harte aan!

Raak!

Stephanie de Blécourt | Bedrijfseconoom

Perfecte combinatie van lesmateriaal (beeld, geluid en tekst) en Tone of Voice! Leereffect gegarandeerd door mooie en afwisselende (rol) voorbeelden. Zelf-reflectie als bonus door de rake vragen eerlijk en met moed, te beantwoorden. Aanrader!

Kies een abonnement

Kies één van deze opties om met de course te beginnen.

3 maanden toegang

€345

Inclusief btw 21%

Krijg 90 dagen toegang tot deze course

Koop de course

6 maanden toegang

€495

Inclusief btw 21%

Krijg 180 dagen toegang tot deze course

Koop de course

1 jaar toegang

€595

Inclusief btw 21%

Krijg 365 dagen toegang tot deze course

Koop de course

Wil je deze course met meer dan 10 mensen volgen?

We bieden korting voor groepen die de course simultaan volgen. Neem daarvoor contact op om de mogelijkheden te bespreken: info@movielearning.com