Double Healix

MovieLearning baseert haar lesprogramma's en cursussen bij voorkeur op de narratieve structuur van het Double Healix model voor menselijke ontwikkeling. Het model beschrijft het leven als een spannend verhaal met onszelf als hoofdpersoon, schrijver, toeschouwer en hopelijk ook als regisseur. MovieLearning maakt deze benadering ervaarbaar en praktisch toepasbaar.

De organisatie Double Healix wil met haar werk en het model voor menselijke ontwikkeling een bijdrage leveren aan een wereld waarin een creatieve spanning mag bestaan tussen het universele en het unieke, waarin het individu tot optimale verwerkelijking kan komen en deze eigenheid kan leren inzetten om bij te dragen aan het grotere geheel. Double Healix is van mening dat er een oneindig grote rijkdom in verhalen schuilt en dat iedere levensloop een uniek verhaal is dat zich in herkenbare patronen aan het ontrollen is. Op die manier streeft Double Healix naar een maatschappij waarbij innerlijke ontwikkeling altijd samen gaat met bijdragen aan een betere wereld.

Wil je meer weten over Double Healix?