parkstad

#Planettoo: Theatercollege DNA van Duurzaamneid

Organisatie(s) waarmee samengewerkt: Ouderacademie Vrijescholen Heerlen en omgeving

Doelstelling

Bevorderen van inzicht en attitudeverandering met betrekking tot opvoeding en duurzaamheid.

Uitvoering

Avondlezing door Manfred van Doorn

Resultaat

Zeer positieve reacties en vervolg acties rond professionalisering