spirit

Lezingencyclus Beeld VoorBeeld Opvoeden

Organisatie(s) waarmee samengewerkt: Double Healix en Spirit Jeugdzorg

Uitvoeringsdatum: 2013

Doelstelling

Opvoedingsondersteuning bieden aan met name pleegouders (van Spirit) en opvoeders in het algemeen, door middel van het geven van een lezingenreeks aan de hand van filmfragmenten over 12 behoeften van kinderen en 6 spanningsvelden in de opvoeding en hoe ouders daarmee kunnen omgaan.

Uitvoering

7 lezingen in avond, Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) over de 6 belangrijkste spanningsvelden in de opvoeding, aan de hand van filmbeelden. Presentatie door Manfred van Doorn.

Resultaat

123 deelnemers hebben de lezingencyclus gevolgd en daarmee volgens eigen zeggen waardevolle informatie ontvangen die toepasbaar is in hun werk.