twotango

Online MovieLearning project

Organisatie(s) waarmee samengewerkt is: Wijzer uit elkaar - 2 to tango

Uitvoeringsdatum: 2015 - 2019

Doelstelling

Het aanbieden van een blended learning (gezins)aanpak om partners te ondersteunen in hun relatie, in het bijzonder relaties met (het risico op) een vechtscheiding.

Uitvoering

Het MovieLearning platform is door Wijzer uit Elkaar opgenomen in een groter pakket en aangeboden aan verschillende zorginstellingen.

Resultaat

De conclusie is dat beeldtraining een significante verbetering geeft in de manier van leren.Dit blijkt uit interviews met de gebruikers, zowel echparen als hulpverleners. De beelden geven een extra handvat voor gedragsverandering. De video's die we gebruikten toonden positieve beelden van conclifthantering, de-escalaties en conflictscheidingen. De volgende uitdaging is om zorgverleners mediatraining te geven om de methode beter te kunnen hanteren.